assign('aContactFormFields', unserialize(sql_getval("SELECT sites_contactform_fields FROM sites WHERE sites_id='" . $oDesign->oSite->GetId() . "'"))); $oDesign->assign("sActive", 'contact'); if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { $error = 0; if ($_POST['request_name'] == '') { $error = 1; } if ($_POST['request_email'] == '') { $error = 1; } if ($error) { add_message("Voer de velden in gemarkeerd met '*'","error"); redir(); } $sHeaders = sprintf("From: %s\r\nReply-To: %s\r\nContent-Type: %s", $_POST['request_email'], $_POST['request_email'], 'text/html'); @ mail($oDesign->oSite->GetContactEmail(), LNG_TEXT_SUBJECT." ".sql_getval("SELECT `sites_title` FROM `sites` WHERE 1 LIMIT 1"), $oDesign->fetch('contacts/email.tpl'), $sHeaders); add_message("Bericht succesvol verzonden!"); redir(); } $oDesign->SetTitle("Contact page"); $oDesign->ShowPage('contacts/index.tpl'); ?>